Pikéthy Konzi
Iskola

Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez a 2013/2014. tanévben 9. és 10. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti. A tanulók számára a középiskolák a 9—11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

Az alábbiakban a közösségi szolgálatról szóló tájékoztató olvasható, a lap alján pedig megtalálhatók a kapcsolódó dokumentumok.

Tájékoztató

Az új Köznevelési Törvény előírása

Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött időt tudjanak igazolni.

Mi a közösségi szolgálat?

A „közösségi szolgálat (.) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

Fontosabb fejlesztési célok

 • felelősségvállalás
 • önbizalom növelése
 • felelős döntéshozatal
 • szociális érzékenység
 • együttműködés
 • empátia
 • konfliktuskezelés
 • problémamegoldás

A közösségi szolgálat területei

 • a) egészségügyi
 • b) szociális és jótékonysági
 • c) oktatási
 • d) kulturális és közösségi
 • e) környezet- és természetvédelemi
 • f) katasztrófavédelmi
 • g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatott tevékenység

Fontosabb szabályok

 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
 • A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg:
  • a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát
  • b) tanítási időben a heti hat órát és
  • ba) tanítási napon a napi két órát
  • bb) tanítási napon kívül a napi három órát
 • A közösségi szolgálatot teljesítő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.
 • A közösségi szolgálatot teljesítő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.
 • A közösségi szolgálatot teljesítő köteles a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.
 • A közösségi szolgálatban résztvevő nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása:
  • a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
  • b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.
 • A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős:
  • a tanulók felkészítéséért
  • pedagógiai feldolgozásért (mentorálás)
  • a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért
  • adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért
  • a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe
  • a tevékenységek elismeréséért
  • az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért.
 • A középiskola a 9—11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
 • A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.
  • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
  • A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
  • A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
  • a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza
   • a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét
   • a megvalósítás tervezett helyét és idejét
   • valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát
 • A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
  • b) az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését
 • A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
  • c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

  Közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok

  További információ

  Közösségi szolgálati portál

© MMXX Váci Bartók—Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola | Utoljára frissítve: 2016. június 14.
Oldaltérkép | Impresszum | Kapcsolat | Technikai információk és hibabejelentés | Zeneiskola