Felvételi követelmények

Trombita

Felvételi anyag

Skála:

Egy dúr vagy moll skála öt képlete a másféloktávos rendszeren (lásd Lubik-Sződi: Trombitaiskola 157. o.).

Gyakorlat:

Clodomir I. füzetéből a 26., és egy szabadon választott gyakorlat.

Előadási darabok: