Felvételi követelmények

Oboa

Felvételi anyag

Skála:

Egy dúr és moll skála 4#-4b előjegyzésig

Etüdök:

Két-két közepesen hosszú, egymástól ellentétes jellegű gyakorlat, az utolsó évben feldolgozott iskolák anyagából.

Előadási darabok:

Egy barokk concerto vagy szonáta lassú-gyors tétele, kotta nélkül.