Felvételi követelmények

Népi furulya, duda

Felvételi anyag

A tanuló korábban tanult fafúvós hangszerén tudjon előadni:

A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak legalább a felét tudja szöveggel is énekelni.