Felvételi követelmények

Citera

Felvételi követelmények

A zeneiskola utolsó évfolyamának megfelelő szintű népzenei hangszeres és elméleti felkészültség, illetve klasszikus zenei hangszeres és elméleti felkészültség, kiegészítve min. 1 évnek megfelelő citera szakon szerzett tudással. Alapvető követelmény a megfelelő technikai szint, s ennek részeként a következetes ujjrendhasználat. Ezzel együtt elvárás a stílusos előadás, a ritmikailag pontos játék. További elvárás a megfelelő hangszerismeret, illetve a hangszer elterjedtségének ismerete. (Ez egyben a növendék segítségére van a citera megfelelő repertoárjának összeállításában.) A nyomóhasználat nem kötelező.

Felvételi anyag