Felvételi követelmények

Népi bőgő, cselló, ütőgardon

Felvételi követelmények és felvételi anyag

A növendék korábban tanult hangszerén tudjon kísérni, vagy játszani két népzenei dialektus zenéjéből:

A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak legalább a felét tudja szöveggel is énekelni.