Felvételi követelmények

Klarinét

Felvételi anyag

Skálák:

Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig.

Etüdök:

Két különböző jellegű gyakorlat a felvételi évben tanultakból.

Előadási darabok:

Két mű a zeneiskolában végzett anyagból.