Felvételi követelmények

Gordonka

Felvételi anyag

Gyakorlat:

Etüdök:

Előadási darabok:

Előadási darab, valamint egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele.

A teljes felvételi anyag kotta nélkül játszandó!