Felvételi követelmények

Fuvola

Felvételi anyag

Skálák:

Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig. Az összes skálát tercekkel, hármashangzattal, duplanyelvvel kell előadni.

Etüdök:

Köhler: op. 33. Etüdök I. füzetéből két gyakorlat, vagy egy Köhler gyakorlat és Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatból egy gyakorlat (I. füzet 1-4.).

A választott etüdök egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak.

Előadási darabok