Felvételi követelmények

Furulya

Felvételi követelmények

Magabiztos hangszerkezelés minimum 2 oktáv hangterjedelemben, barokk fogással. Legyen tisztában a furulya sajátosságából adódó technikai megoldásokkal. Alkalmazza a hangindítás (artikuláció) különböző módjait, a játszott darabokhoz kapcsolódó egyszerűbb trilla- és alapvető segédfogásokat.

Felvételi anyag