Felvételi követelmények

Fagott

Felvételi anyag

Skálák:

Dúr és összhangzatos moll skálák ismerete 4#-4b előjegyzésig

Gyakorlat:

Két különböző karakterű etüd az eddig végzett anyagból (pl. Hara: Fagottiskola, Weissenborn)

Előadási darabok:

Az egyik előadási darab kotta nélkül játszandó!