Telekné Kovács Brigitta

iskolatitkár

Iskolánk munkatársa: 2013 óta

Személyes adatok